giao dịch của hệ nhị phân vùng đất giao dịch tùy chọn này! Nó là một thế giới khổng lồ chứa nhiều thứ khác nhau và các kỹ thuật 553. Đồng tiền giao dịch là cực kỳ cạnh tranh, và có thể là quá sức để nghĩ về chiến lược để tìm ra chính. Những bí quyết là bài vi… Read More


Tùy chọn Binary là một thị trường mà trong đó các nhà giao dịch có thể đổi tiền của một quốc gia khác. Ví dụ: một nhà đầu tư từ Hoa Kỳ đã mua đồng Yên Nhật có thể thấy đồng Yên mạnh hơn so với đô la Mỹ. Nếu nhà đầu tư dự đoán đúng thị trường, thì họ có th… Read More